ویژگی های مرکز ما

PASS HEALTH

روزانه تعداد زیادی از خانواده ها به دلیل اشتباه در انتخاب مراکز دچار سختی های فراوانی می شوند که نتیجه انتخاب پرستار نامناسب است . ما همیشه سعی کردیم تمامی نیاز های پشتیبانی مشتریان خود را بر طرف کنیم ، همچنین در تمامی زمانها بتوانند به راحتی با ما در ارتباط باشند و به صورت ۲۴ ساعته و تمامی ایام هفته پشتیبانی لازم را از ما دریافت کنند

بیشتر بدانید

منشور اخلاقی

Our Services

فرصت کلیدی

با صبر و حوصله و گوش دادن مؤثر نسبت به انتقادات توجه کرده و از پیشنهادها و نظرهای سازنده مشتریان به عنوان یک فرصت کلیدی استفاده کنیم. ...

بیشتر بدانید
Our Services

شرح وظایف

در نهایت ادب، احترام، نزاکت و بردباری نسبت به مشتریان رفتار کرده و از هر گونه تبعیض، کم توجهی و کندی در انجام امور محوله پرهیز کنیم. ...

بیشتر بدانید
Our Services

خط مشی

با پشتکار و صداقت نسبت به شرح وظایف عمل نموده و ضمن بهره گیری از تکنولوژی، امور مربوط به مشتریان را در نهایت سرعت و مهارت انجام دهیم. ...

بیشتر بدانید

تخصص و تعهد را سرلوحه فعالیت خود قرار داده ایم.

منابع انسانی در مدیریت پروژه ها نقش بسزایی دارد ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه خود می دانیم ...


PASS HEALTH

برنامه ریزی و عملکرد ما برای آینده است. کسب نتایج ایده آل دراز مدت برای خود ، مشتریان و تمامی دنیا منظور نظر ماست

ارج نهادن به اوقات مشتریان با تصمیم گیری و ارائه خدمات سریع سرلوحه تلاش های ما می باشد

Testimonial

ارزش مشتریان

مبنای اصلی خدمات ما برآوردن نیازهای مشتریان با لحاظ کردن نظرات آنها ا ست

Testimonial

مشتری مداری

ما احترام به حریم خصوصی ، رازداری و حفظ اطلاعات مددجویان مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل مهم می پنداریم

Testimonial

حریم خصوصی

سوالی دارید؟

برای تماس با ما راحت باشید!